Pijlers van ons onderwijs

Pijlers van ons onderwijs

De Atlas is een openbare basisschool. Onze school is er voor iedereen, zo wil de De Atlas dan ook graag zijn. Een school waar binnen iedereen zich thuis voelt.
 

Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
 

Thematisch

Door thematisch te werken, worden  belangrijke dwarsverbanden gelegd, ook in de hersenen. Door met een methode voor samenhangend onderwijs te werken, wordt de leerstof in een logisch geheel aangeboden. Kennis wordt gekoppeld aan vaardigheden en ervaringen. Hierdoor beklijft de kennis beter en begrijpen kinderen waarom ze iets leren.
 

Taalontwikkeling

Een uitgebreide woordenschat en goede kennis van de taal is positief voor tal van terreinen. Taal verbindt. Taal geeft woorden aan emoties, waarnemingen. Door onze focus op de taal zien we dat we ook kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of kinderen met een niet-Nederlandstalige achtergrond goede aansluiting vinden bij ons onderwijs-leerproces. 
Met ingang van januari 2024 heeft De Atlas een taalklas gerealiseerd. Deze klas heeft als doel om kinderen die nog geen/weinig nederlands spreken, zo goed mogelijk de nederlandse taal bij te brengen. 
 

ICT

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Computers worden dan ook als vanzelfsprekend in ons onderwijs ingezet. Elke leerling vanaf groep 3 heeft een eigen tablet ter beschikking. Ook worden er chromebooks ingezet. We kiezen er bewust voor een goede balans te vinden tussen computers, boeken, samenwerkingsvormen en spelen, zodat de tijd dat kinderen op een beeldscherm kijken beperkt blijft.
 

Waarden en normen

Respect, vertrouwen en fatsoen zijn voor ons belangrijke waarden. In een sfeer vol humor, warmte en interesse werken wij aan een stevige basis voor elk kind. Ook ouders vergeten wij hierbij niet!