Aanmelden

Ons basisonderwijs is bestemd voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Als uw kind bijna vier jaar is, mag het een beperkt aantal ochtenden of middagen komen kennismaken om alvast een beetje de sfeer te proeven en te wennen aan de nieuwe omgeving.

Over deze kennismakingsbezoekjes en wanneer deze zullen plaatsvinden maakt u afspraken met de leerkracht van groep 1.  Op het moment dat uw kind voor het eerst naar school gaat, moet het op school ingeschreven zijn. Kinderen kunnen het gehele jaar door aangemeld worden.

U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op school. U wordt vriendelijk verzocht daarvoor eerst een afspraak te maken. U kunt uw kind aanmelden door middel van een inschrijfformulier. Dit inschrijfformulier moet volledig worden ingevuld om zo te voldoen aan de wettelijk vastgestelde eisen. De formulieren zijn op school verkrijgbaar, of te downloaden middels onderstaande link.

Door de samenwerking met de peuterspeelzaal kunnen kinderen al ruim voor hun vierde jaar kennismaken met de sfeer, structuur en werkwijze van de basisschool. Neemt u gerust contact op indien u hierover meer informatie wenst.


download aanmeldformulier