Passendwijs

Alle schoolbesturen in Nederland hebben van het Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap de opdracht gekregen om in regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs te gaan verzorgen voor alle leerlingen in de eigen regio. Passend Onderwijs is bedoeld om ervoor te zorgen dat elk kind een goede onderwijsplek krijgt; zo nodig met wat extra aandacht en begeleiding. 
 

 
Samenwerkingsverband Passendwijs is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van Passend Onderwijs in de gemeenten Arnhem, Rheden, Roozendaal, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum. Alle aangesloten schoolbesturen hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe elke leerling zo goed mogelijk Passend Onderwijs kan krijgen. 
In het samenwerkingsverband zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs (SBaO) en speciaal onderwijs (SO) vertegenwoordigd. 

Op de website  www.swv-passendwijs.nl vindt u verdere informatie over de verschillende aspecten van passend onderwijs, de zorgplicht die de scholen hebben en kunt u nieuwe ontwikkelingen volgen.