Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep enthousiaste klassenvertegenwoordigers die gekozen zijn door de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8, die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op onze school (kunnen) plaatsvinden. De leerlingenraad vergadert 5x per jaar met de directie van de school. 
 

De leerlingenraad is er om leerlingen:
* een eigen stem te geven binnen de schoolorganisatie
* spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
* te betrekken bij schoolse zaken
* inzicht te geven in de schoolorganisatie
* verantwoordelijkheid te geven voor schoolse zaken
* een actieve bijdrage te laten leveren aan het versterken van de kwaliteit van de school