Pijlers van ons onderwijs

De Atlas is een openbare basisschool. Onze school is er voor iedereen, zo wil de De Atlas dan ook graag zijn. Een school waar binnen iedereen zich thuis voelt.

Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Thematisch

Door thematisch te werken, worden  belangrijke dwarsverbanden gelegd, ook in de hersenen. Door met een methode voor samenhangend onderwijs te werken, wordt de leerstof in een logisch geheel aangeboden. Kennis wordt gekoppeld aan vaardigheden en ervaringen. Hierdoor beklijft de kennis beter en begrijpen kinderen waarom ze iets leren.

Taalontwikkeling

Een uitgebreide woordenschat en goede kennis van de taal is positief voor tal van terreinen. Taal verbindt. Taal geeft woorden aan emoties, waarnemingen. Door onze focus op de taal zien we dat we ook kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of kinderen met een niet-Nederlandstalige achtergrond goede aansluiting vinden bij ons onderwijs-leerproces.

Natuur

Natuur draagt bij aan de ontwikkeling van alle ontwikkelingsgebieden. Door regelmatig een tijd buiten / in de natuur te zijn, worden kinderen zich meer bewust van hun omgeving, scherpen ze hun zintuigen en leren ze hun eigen mogelijkheden en grenzen kennen.
Buiten zijn is heel gezond omdat het bijdraagt aan de lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling. Kinderen die vaak buiten spelen, ontwikkelen meer behendigheid en spieren. Ze krijgen buiten meer mogelijkheden om van alles te ruiken, bekijken, horen, zien en voelen.
Buiten zijn heeft positieve effecten op de verstandelijke ontwikkeling. Spelen zorgt ervoor dat je problemen leert op te lossen, dat je logisch leert denken en dat je de taken en betekenis van de natuur leert inschatten. Dat geeft weer een gunstige invloed op schoolprestaties.
Buiten zijn draagt bij aan de sociale ontwikkeling van het kind en aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid (emotionele ontwikkeling). De zelfredzaamheid wordt groter en de sociale competentie verbetert. Het kan een goede afleiding of uitlaatklep zijn voor opgekropte energie.

ICT

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Computers worden dan ook als vanzelfsprekend in ons onderwijs ingezet. Elke leerling vanaf groep 3 heeft een eigen tablet ter beschikking. Ook worden er chromebooks ingezet. We kiezen er bewust voor een goede balans te vinden tussen computers, boeken, samenwerkingsvormen en spelen, zodat de tijd dat kinderen op een beeldscherm kijken beperkt blijft.

Waarden en normen

Respect, vertrouwen en fatsoen zijn voor ons belangrijke waarden. In een sfeer vol humor, warmte en interesse werken wij aan een stevige basis voor elk kind. Ook ouders vergeten wij hierbij niet!

PPO DE Link: Basisschool De Atlas Doorwerth

algemene informatie voor nieuwe ouders

Welkom op de website van basisschool de Atlas te Doorwerth. Op deze site geven wij een globaal beeld van onze school. Een school waar persoonlijke aandacht en respect tot de basiswaarden behoort. Kijk gerust bij de foto's. Deze geven een beeld van de vele bezigheden van de kinderen.

Mocht u na het het zien van deze website geïnteresseerd zijn geraakt voor een nader contact, dan kunt u heel eenvoudig een afspraak maken door te bellen, te mailen of door op het aanmeldformulier te klikken.